ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва"

             Правила внутрішнього розпорядку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва» (далі – Правила) є локальним нормативним актом, що регламентує порядок звернення пацієнта в Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. Києва» (далі — КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва"), правила поведінки в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", порядок доступу до медичної інформації, та інші питання, пов'язані з регулюванням відносин між пацієнтом та особами, які його супроводжують в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

 Загальні положення

1.1. КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу населенню.

1.2. Ці права є обов'язковими для виконання всіма пацієнтами, а також іншими особами, що звернулися до КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", розроблені з метою реалізації, передбачених законом прав пацієнта, створення найбільш сприятливих умов надання пацієнту своєчасної медичної допомоги належного обсягу і якості. Під пацієнтом в цих Правилах розуміють, як безпосередньо особу, якій надається медична допомога, так і законного представника такої особи.

1.3. Правила знаходяться у відкритому доступі в приміщенні КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" в Куточку споживача та на сайті КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

1.4. Кожен пацієнт, а також інші особи, які звернулися в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", зобов'язані ознайомитись з цими Правилами і дотримуватись їх.

1.5. Факт ознайомлення пацієнта та осіб, які його супроводжують, з цими Правилами засвідчується підписом в амбулаторній карті під час першого відвідування КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

 Режим робити

2.1. КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" надає медичні послуги в дні і години встановлені адміністрацією.

2.2. Прийом пацієнтів відбувається:

 

з понеділка по п'ятницю

з 08 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин

субота, неділя, святкові та неробочі дні

з 09 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин

 

2.3. Адміністрація КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" має право встановлювати спеціальний режим роботи у святкові, неробочі та вихідні дні.

2.4. У святкові, неробочі та вихідні дні, у робочі години визначені цими Правилами, медичну  допомогу в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" надають працівники чергового кабінету.

2.5. В неробочі години КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", прийом пацієнтів не здійснює, у невідкладних та екстрених випадках пацієнту необхідно викликати екстрену (швидку) медичну допомогу за номером 103.

2.6. Графік роботи певних фахівців і особливості запису пацієнтів до них визначаються Адміністрацією КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" та можуть змінюватись.

2.7. Пацієнт має право телефонувати своєму лікуючому лікарю виключно у його робочі години, що визначені графіком роботи лікаря. Враховуючи конституційні непорушні гарантії на відпочинок у неробочий час лікар не здійснює спілкування з пацієнтом за телефоном, або іншими комунікаційними засобами зв'язку.

2.8. Кожного вівторка в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" проводиться «День грудничка». В цей день в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" лікарями педіатрами та сімейними лікарями обслуговуються виключно діти першого року життя у супроводі батьків або законних представників, чи осіб уповноважених на це згідно чинного законодавства. Діти іншого віку у вівторок КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" обслуговуються виключно працівниками чергового кабінету у випадках визначених законом.

 Порядок звернення пацієнта

до КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва"

3.1. У разі виникнення невідкладного стану при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, внаслідок якого пацієнт потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", останній повинен викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги та до її прибуття надати пацієнту відповідну медичну допомогу.

3.2. Медична допомога в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" надається за попереднім записом на прийом до відповідного лікаря, зробленим заздалегідь (не менш ніж за один день до дня відвідування).

3.3. Прийом пацієнтів без попереднього запису за виключенням невідкладних випадків, можливий лише за наявності вільних місць в графіку прийому лікаря відповідного лікаря.

3.4. Для отримання медичної допомоги, пацієнт зобов'язаний записатися на прийом до відповідного фахівця або безпосередньо звернутися в реєстратуру КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", після чого своєчасно прийти на прийом. Лікарі не ставлять діагнози без огляду пацієнта, а тому не надають медичну допомогу за телефоном.

3.5. Пацієнт, під час запису може обрати день та час прийому із наявних вільних місць у графіку прийому відповідного лікаря.

3.6. Під час запису на прийом, пацієнт повинен чітко вказати послугу або послуги, на яку/які він записується, в протилежному випадку, КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" має право відмовити йому в наданні послуги або направити до певного фахівця для проведення первинного огляду, уточнення діагнозу та визначення плану лікування.

3.7. Якщо пацієнт вже має лікуючого лікаря або обрав самостійно лікуючого лікаря з наявних фахівців, він має право повідомити прізвище такого фахівця та час здійснення запису на прийом. У протилежному випадку допомогу надає черговий лікар.

3.8. Пацієнт повинен прийти на прийом в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" в призначений час і день.

3.9. Якщо пацієнт не в змозі прийти в призначений час, в разі необхідності скасування самого візиту, пацієнт зобов'язаний своєчасно (не менш чим за 2 години) попередити про це медичну сестру лікаря або працівника реєстратури КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", який повинен повідомити лікаря, про скасування прийому.

3.10. У разі запізнення пацієнта більш ніж на 5 хвилин КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" має право відмовити такому пацієнту у прийомі, якщо надання запланованої медичної послуги може призвести до зміни прийому наступних пацієнтів.

3.11. У разі непередбачуваної відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, що перешкоджають наданню медичної допомоги, КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" попереджає про це пацієнта при першій можливості за контактним номером телефона, який був вказаний пацієнтом. При цьому, за бажанням пацієнта, погоджується інша дата та час відвідання лікаря або пацієнт спрямовується до іншого лікаря, якщо  останній має можливість надати необхідну допомогу.

3.12. При первинному зверненні до КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" пацієнт, незалежно від способу первісного запису на прийом, зобов'язаний пред'явити документ, що  засвідчує особу(паспорт).

У разі якщо на прийом записується дитина (особа до 18 років), то батькам необхідно пред'явити свій паспорт, а стосовно дитини паспорт, або свідоцтво про народження. Батьки або інші представники дитини несуть відповідальність за дотримання дитиною цих Правил.

3.13. КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" не надає медичні послуги дітям до 14 років, яких не супроводжують їхні батьки, або законні представники, або особи уповноважені на це згідно чинного законодавства.

3.14. У разі відмови пацієнта від надання документів, вказаних пп.: 3.12, 3.13 Правил, КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" має право відмовити в наданні медичної допомоги.

3.15. У призначений час відвідування лікаря пацієнт повинен з'явитися в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" і звернутися до лікаря, до якого він був записаний.

3.16. Будь-яка особа, що зайшла до КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", зобов'язана зняти верхній одяг та залишити його в гардеробі.

3.17. Будь-яка особа, що знаходиться в КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", повинна відноситися з повагою до персоналу і інших осіб, не дозволяти собі проявів грубощі та безтактності. Її поведінка не повинна порушувати атмосферу поваги та доброзичливості.

3.18. Пацієнт може отримати попередню інформацію про перелік послуг, що надає КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" та про іншу необхідну йому інформацію звернувшись до реєстратури та/або Call-центру та/або адміністратора амбулаторії, а також самостійно ознайомитись із зазначеною інформацією у куточку споживача.

3.19. Правила першочергового та позачергового обслуговування:

3.19.1 законом передбачено, що у КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" на ПЕРШОЧЕРГОВЕ обслуговування мають право:

– діти з багатодітних сімей;

– особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»), щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1;

– ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам Національної поліції, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

– учасники бойових дій визначені статтями 5, 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

– учасники війни визначені статтями 8, 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

3.19.2. Законом передбачено, що у КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" на ПОЗАЧЕРГОВЕ обслуговування мають право:

– особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам (стаття 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

– особи з інвалідністю першої та другої груп.

3.19.3. З метою покращення обслуговування та усунення черг пацієнтів до лікарів, що створює напруженість у відносинах між пацієнтами та не сприяє доброзичливості у взаємних відносинах у КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" запроваджена електронна черга.

3.19.4. Усі громадяни у тому числі ті, які мають встановлені законом права на першочергове та позачергове обслуговування зобов'язані заздалегідь записуватись до лікаря через сервіс електронної черги. У випадку виникнення проблем у користуванні сервісом, запис до електронної черги може бути зроблений працівником реєстратури КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

3.19.5. Використання електронної черги цілком усуває потребу для пільгових категорій громадян на витрачення свого часу в черзі, чекаючи прийом лікаря, що повністю відповідає меті, задля якої такі пільги були встановлені законом, а також не вимушує інших громадян витрачати свій час поза межами запланованого, що попереджає конфлікти та сприяє доброзичливості між пацієнтами.

3.20. Положення цього розділу стосуються і законних представників пацієнтів, якщо вони здійснюють запис пацієнта на прийом, та або супроводжують його під час відвідування КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

3.21. З метою надання пацієнтові медичної допомоги, яку лікар, який надає первинну медичну допомогу або інший лікуючий лікар, не може або не повинен надавати пацієнту, такий лікар зобов’язаний скерувати такого пацієнта до відповідного закладу та/або медичного працівника, який має право надавати відповідні консультативні, діагностичні або інші послуги.

3.21. З метою надання пацієнтові медичної допомоги, яку лікар, який надає первинну медичну допомогу або інший лікуючий лікар, не може або не повинен надавати пацієнту, такий лікар зобов’язаний скерувати такого пацієнта відповідно до чинного законодавства до відповідного закладу та/або медичного працівника, який має право надавати відповідні консультативні, діагностичні або інші послуги.

 Медична документація

4.1. На кожного пацієнта КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" заводиться медична документація. У медичній документації фіксується результат обстеження, призначення і рекомендації лікаря, найменування та обсяг виконаних медичних втручань та інша інформація про стан здоров'я пацієнта і наданої медичної допомоги.

4.2. Медична документація пацієнта є власністю КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" і зберігається в архіві на протязі строків, визначених законодавством.

4.3. На початку робочого дня на підставі інформації про пацієнтів, які записалися на прийом до певних лікарів, працівники реєстратури готують медичну документацію на кожного такого пацієнта, а молодший медичний персонал, який співпрацює з відповідним лікарем, отримує таку документацію та передає її відповідному лікарю.

4.4. Наприкінці робочого дня, молодший медичний персонал, який співпрацює з відповідним лікарем, повертає до реєстратури медичну документацію, яку вони отримали на початку прийому.

4.5. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ надавати медичну документацію на руки пацієнту або їх представникам.

4.6. Пацієнту та його представникам забороняється самовільно виносити медичну документацію з приміщення КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

4.7. Інформація, що міститься в медичній документації, становить лікарську таємницю і може надаватися без згоди пацієнта тільки з підстав, передбачених законодавством України.

4.8. Пацієнт та його представники мають право безпосередньо знайомитися зі своєю медичною документацією, або з медичною документацією особи, щодо якої він/вона є законним представником. Для цього, пацієнт або його представник складає письмову заяву, КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" перевіряє правові підстави для ознайомлення заявника з медичною документацією про яку вказано у заяві, та у випадку наявності законних підстав, узгоджує дату та час ознайомлення. З метою запобігання втрати документів, ознайомлення з медичною документацією здійснюється у присутності уповноваженого працівника КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

4.9. За письмовою вимогою пацієнта йому надають виписки або копії його медичних документів.

4.10. Якщо інше не встановлено законом, у разі звернення третіх осіб із заявою про надання копії медичної документації пацієнта, така особа зобов'язана надати нотаріально засвідчену згоду пацієнта на доступ такої особи до об'єктів, що становлять предмет лікарської таємниці, або документ підтверджуючий, що  така особа є законним представником пацієнта.

 Права і обов'язки пацієнта та осіб, які супроводжують

5.1. Пацієнт має право на:

5.1.1 отримання медичної допомоги;

5.1.2. вибір лікаря і заклад охорони здоров'я;

5.1.3. участь у виборі методів надання медичної допомоги з тих, що рекомендовані лікарем;

5.1.4. перебування в закладах охорони здоров'я в умовах, які відповідають санітарно-епідеміологічним вимогам і дозволяють реалізувати право на безпеку і захист особистої гідності;

5.1.5. шанобливе ставлення з боку працівників охорони здоров'я;

5.1.6. отримання у доступній формі інформації про стан власного здоров'я, застосовувані методи надання медичної допомоги, а також про кваліфікацію лікаря, інших медичних працівників, які безпосередньо беруть участь в наданні йому медичної допомоги;

5.1.7. вибір осіб, яким може бути повідомлена інформація про стан його здоров'я;

5.1.8. відмову від надання первинної медичної допомоги. Відмова пацієнта від надання медичної допомоги оформлюється записом в медичних документах, підписується пацієнтом або його законним представником і лікарем. Якщо пацієнт відмовляється від підписання відмови, про це складається акт;

5.1.9. полегшення болю, пов'язаного з захворюванням (або) медичним втручанням, всіма методами надання медичної допомоги з урахуванням можливостей установи;

5.1.10. інші права передбачені законом.

5.2.  Пацієнти та особи які їх супроводжують зобов'язані:

5.2.1. дотримуватись режиму роботи КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва";

5.2.2. дотримуватись цих Правил і загально прийнятих правил поведінки в медичних закладах;

5.2.3. дотримуватись вимог пожежної безпеки;

5.2.4. дотримуватись санітарно-протиепідемічного режиму;

5.2.5. повідомити лікарю достовірну інформацію про стан свого здоров'я та своєї дитини, в тому числі про протипоказання до застосування лікарських засобів, раніше перенесені і спадкові захворювання;

5.2.6. виконувати приписи лікаря, співпрацювати з лікарем на всіх етапах надання медичної допомоги. Лікар не несе відповідальності за здоров'я пацієнта, якщо останній не дотримується його рекомендацій та приписів.

5.2.7. шанобливо ставитися до працівників КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", а так само до інших пацієнтів та відвідувачів;

5.2.8. у випадку згоди на медичне втручання, ознайомитися і підписати  інформовану добровільну згоду на таке втручання;

5.2.9. оформляти у встановленому порядку відмову від запропонованого лікування, а також у випадках припинення розпочатого лікування за бажанням пацієнта;

5.2.10. проявляти доброзичливе і ввічливе ставлення до інших пацієнтів.

5.2.11. у випадках  необхідності скасування попереднього запису на прийом, заздалегідь повідомити КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" не пізніше ніж за 2 (дві) години  до прийому.

5.2.12. дбайливо ставитися до майна КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва";

5.2.13. при виявленні джерел пожежі, інших джерел небезпеки чи об'єктів, що загрожують суспільній безпеці, пацієнт повинен негайно повідомити про це персонал КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

5.2.14. дотримуватись правил заборони куріння в громадських місцях;

5.2.15. дотримуватись правил заборони вживання спиртних напоїв і перебування у стані алкогольного сп'яніння в лікувальному закладі;

5.2.16.забезпечувати належну поведінку своєї дитини та нести відповідальність за будь-які травми, які дитина може отримати в наслідок недбалості батьків чи інших осіб, які привели дитину на прийом до лікаря;

5.2.17. виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством цими Правилами.

5.3. Пацієнтам та особам, які їх супроводжують забороняється:

5.3.1. заходити в кабінет лікаря у верхньому одязі;

5.3.2. приходити на прийом в стані алкогольного сп'яніння, або під дією наркотичних або токсичних речовин;

5.3.3. не інформуючи лікуючого лікаря, одночасно лікуватися в декількох закладах охорони здоров'я чи лікарів;

5.3.4. палити, розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні або токсичні засоби  на території КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва"

5.3.5. здійснювати фото-, відео-, аудіо-фіксацію дій працівників та/або відвідувачів КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" без їх згоди, крім місць загального користування в межах, що не порушують прав людини.

5.3.6. вживати нецензурної лексики (слів) та/або погрожувати працівникам та/або відвідувачам КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", або в інший спосіб порушувати громадський порядок.

5.3.7. приносити до КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" холодну та/або вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або іншим особам;

5.3.8. виносити за межі будь-яке майно КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", у том числі розхідні матеріали, медикаменти та інше;

5.3.9. займатись у приміщеннях КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" будь-якими видами торгівлі або обміну;

5.3.10. залишати свою дитину без догляду;

5.3.11. приводити або приносити до КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" тварин та птахів.

 

  1. Порядок вирішення спорів.

6.1. У разі виникнення будь-яких претензій до КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" , пацієнт або його представник, зобов'язані повідомити про такі претензії адміністрацію в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові, адреси проживання, номеру телефону для зв'язку з пацієнтом та його законного представника (за наявності), а також зазначити суть претензії. До заяви додаються належним чином завірені копії доказів, що підтверджують викладені в претензії обставини (за наявності). Якщо заява подається представником, до нього в обов'язковому порядку додаються документи, що засвідчують повноваження представника.

6.2. Заява реєструється і подається до розгляду уповноваженому працівнику КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва".

6.3. В разі виявлення претензій про якість медичної допомоги. Пацієнт зобов'язаний, на  вимогу КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва", пройти незалежне експертне обстеження. В необхідних випадках, медична документація може бути спрямована на експертизу.

6.4. На час проходження експертного обстеження або проведення експертизи на підставі медичної документації, розгляд претензій пацієнта зупиняється.

 

  1. Відповідальність за недотримання правил.

7.1. КНП "ЦПМСД № 1 Дніпровського району м. Києва" має право відмовити пацієнтові в наданні медичної допомоги, в разі недотримання пацієнтом або особами, які його супроводжують, цих правил, в разі коли стан здоров'я не загрожує життю.

розклад роботи твого лікаря

Подивитися