Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування навчального закладу

Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного навчального закладу та про підготовку дітей на педіатричній дільниці до загальноосвітнього шкільного навчального закладу.

Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного навчального закладу

Витяг з наказу МОЗ України № 434 від 29.11.02 "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічноїдопомоги дітям в Україні"

1. Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини.

2. Підготовка включає в себе систематичне спостереження на педіатричній дільниці з метою забезпечення гармо-нійного психофізичного розвитку, оптимального сімейного виховання а саме:

2.1. обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз (єнтеробіоз - тричі));

2.2. оздоровлення та лікування дітей груп "ризику" та диспансерної групи;

2.3. оформлення медичної документації (ф. № 026/о), яка включає:

а) результати обов'язкового медичного профілактичного огляду, диспансеризації та оздоровлення з висновками спеціалістів;

б) дані про профілактичні щеплення (ф. № 063/о);

г) дані лабораторних досліджень;

д) рекомендації щодо режиму на період адаптації дитини в дошкільному навчальному закладі, груп по фізичному вихованню, диспансерних хворих - по спостереженню та оздоровленню.

3. У разі перенесеного гострого захворювання дитиною, що готується для відвідання дошкільного навчального закладу вперше, її направлення в заклад пропонується здійснювати не раніше ніж через 2 тижні після клінічного одужання.

4. Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу.

5. Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів.

6. Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.

Про підготовку дітей на педіатричній дільниці до загальноосвітнього шкільного навчального закладу.

Витяг з наказу МОЗ України № 434 від 29.11.02 "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні"

1. Оформлення медичної документації для вступу до загальноосвітнього шкільного навчального закладу (ф. № 026/о) з висновками про стан здоров'я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профі-лактичні щеплення (ф. № 063/о).

2. Обов'язковий медичний профілактичний огляд дитини за участю педіатра, невролога, отоларинголога, офталь-молога, ортопеда, хірурга, стоматолога, психіатра, логопеда (інших спеціалістів за показаннями) з визначенням готовності дитини до навчання в школі, проведення мантропометрії, плантографії, вимірювання мартеріального тиску та здійсненням лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз та інші за показаннями).

3. Лікування та оздоровлення дітей диспансерної групи.

4. Питання відвідування загальноосвітнього навчального закладу дітьми, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень вирішується індивідуально за рішенням лікарсько-консультативної комісії з залученням епідеміолога територіальної санепідстанції згідно розділу ІІІ ст.15 вимог Закону України "Про захист населення від інфекцій-них хвороб".

Шановні батьки!

Потурбуйтесь, будь-ласка про своєчасне та повне оформлення медичної документації, необхідної для оформлення Вашої дитини в начальний заклад. Майте на увазі, що в літні місяц деякіі лікарі знаходяться у відпустках, а в останні дні серпня фізично неможливо оформити документи всім бажаючим.

розклад роботи твого лікаря

Подивитися