Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району (ТЕЛ: (044)5409621)
Реєстрація
|

 

Вільний вибір лікаря - право пацієнта!

Відповідним наказом МОЗ України затверджено порядок вільного вибору пацієнтом лікаря сімейної ланки, а також право лікаря відмовити пацієнту у медичному обслуговуванні за певних обставин. 1 по 30 вересня мешканці Дніпровського району м. Києва можуть вільно обрати собі сімейного лікаря — фахівця, який день у день буде допомагати усім членам родини залишатися здоровими та жити повноцінним життям.

Таке право закріплено в наказі Міністерства охорони здоров’я України від 04.11.2011 р. № 756 «Про затвердження порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації» (далі — Порядок). У ньому докладно виписані права пацієнта щодо вільного вибору та зміни лікаря, який надає первинну медичну допомогу, а також право лікаря первинної ланки відмовитися від подальшого обслуговування особи, якщо остання не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, крім випадків потреби особи у наданні невідкладної або екстреної медичної допомоги. Порядок є обов’язковим для застосування у центрах первинної медико-санітарної допомоги (далі — ЦПМСД).

Тому вже зараз слід замислитися над тим, якого лікаря загальної практики — сімейної медицини, дільничного терапевта та дільничного педіатра слід обрати, кому із фахівців можна довірити своє здоров’я і життя. Кожна дієздатна особа, яка досягла віку 14 років, може самостійно здійснювати вільний вибір та/або зміну лікаря, відповідального за надання їй первинної медичної допомоги, з числа лікарів загальної практики — сімейних лікарів, дільничних терапевтів, дільничних педіатрів та лікарів загальної практики — сімейних лікарів, які ведуть господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи — підприємці та перебувають з ЦПМСД у цивільно-правових відносинах.

Як це зробити? Якщо пацієнт хоче обрати чи змінити свого сімейного лікаря, дільничного терапевта або дільничного педіатра, він має звернутися до ЦПМСД чи амбулаторії сімейного лікаря та заповнити реєстраційну форму.

(завантажити тут)

Перед заповненням реєстраційної форми особа повинна ознайомитися з інформаційним листом для пацієнта, доданим у реєстраційну форму, та надати письмову згоду на збір і обробку персональних даних, оформлену відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Зокрема пацієнти повинні отримати повну інформацію про механізм реалізації права вибору лікаря, що надає первинну медичну (медико-санітарну) допомогу. Лікар має детально поінформувати пацієнта щодо всіх аспектів вибору лікаря. Ніхто не може примушувати пацієнта обирати того чи іншого лікаря. Обрання лікаря здійснюється пацієнтом свідомо та самостійно. Усна або письмова інформація про вибір лікаря, надана пацієнтам, не має містити висловлювань, що змушують пацієнта відмовитися від своїх прав, або свідчать про недобросовісну конкуренцію чи неетичну поведінку медичних працівників. Для заповнення реєстраційної форми встановлюється реєстраційний період 1 міс — з 1 по 30 вересня кожного календарного року. Реєстраційна форма може бути заповнена в інший час у таких випадках:

•          якщо необхідність вибору лікаря зумовлена зміною постійного місця проживання пацієнта;

•          якщо особа не могла звернутися до лікаря у реєстраційний період з об’єктивних причин (відпустка, відрядження тощо);

•          у разі звільнення/смерті лікаря або припинення цивільно-правових відносин між ЦПМСД і лікарем;

•          у разі появи у ЦПМСД нового лікаря.

До реєстраційної форми вносяться прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дата народження, серія та номер паспорта, стать, громадянство, місце роботи, сімейний стан, місце проживання, дані про прикріплення дітей, що проживають у сім’ї.

У розділі про місце проживання зазначається: район, місто/село, вулиця, номер будинку, номер квартири, домашній телефон. Також вписуються найменування закладу охорони здоров’я та прізвище, ім’я, по батькові сімейного лікаря, де раніше надавалася медична допомога. Дані про заклад охорони здоров’я — ЦПМСД та амбулаторію, де раніше надавалася первинна медико-санітарна допомога, вносяться відповідно до «Талона про відкріплення пацієнта від лікаря, що надає первинну медичну допомогу», що подається пацієнтом.

У розділі про прикріплення дітей, що проживають у сім’ї, вписуються дані щодо дітей пацієнта: ім’я, стать, дата народження. Дані про дітей вносяться лише одним із батьків або одним із інших їхніх законних представників.

Інформація, що міститься у Реєстраційній формі, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених законом. Відповідальність за розголошення такої інформації, що міститься у Реєстраційній формі, несуть лікарі, молодші працівники з медичною освітою, що обслуговують прикріплене до лікаря населення, та завідувач амбулаторії.

Слід зазначити, що особи, які не виявили бажання вибрати/змінити лікаря та заповнити Реєстраційну форму у період реєстрації, прикріплюються до лікаря через внесення у журнал поособового обліку осіб, які прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку, відповідно до обслуговування у минулий період.

У випадку зміни постійного місця проживання особа може реалізувати власне право на вибір лікаря за новим місцем проживання (за межами території, закріп¬леної за даним ЦПМСД), надавши талон про відкріплення від лікаря первинної медико-санітарної допомоги за формою, затвердженою у встановленому законодавством порядку.

Щоб пацієнту було легше обрати свого лікаряв Центр забезпечено вільний доступ до наступної інформації про лікарів ( як на сайті Центру, так і в реєстратурі кожнї амбулаторії):

•          ім’я та по батькові;

•          спеціальність;

•          кількість прикріплених пацієнтів;

•          стаж роботи;

•          кваліфікаційна категорія;

•          почесні звання;

•          адреса, за якою приймає лікар.

За пацієнтом залишається право змінити лікаря, якщо у процесі звернень та лікування він залишається незадоволеним його ставленням чи кваліфікацією. Таке право надається раз на рік у період з 1 по 30 вересня.

Сімейний лікар:

•          забезпечить профілактику сезонних та спадкових захворювань;

•          проконсультує, запропонує оптимальну схему лікування та проконтролює виконання призначених процедур;

•          надасть первинну багатопрофільну медичну допомогу пацієнтам різних вікових груп;

•          простежить за імунопрофілактикою.

За детальнішою інформацією та роз’ясненнями звертайтеся в реєстратуру Центра ПМСД №1 (вул. П.Запорожця,26) за  ТЕЛ: (044)5409621.

 

.

вул. Петра Запорожця, 26
Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району (ТЕЛ: (044)5409621)