Лікарі амбулаторії
Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району (ТЕЛ: (044)5409621)
Реєстрація
|

Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини №3 (далі - АЗПСМ) є структурним підрозділом КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району міста Києва». В основі організації медичної допомоги лежить дільнично – територіальний принцип, який дає можливість дільничним терапевтам добре знати стан здоров’я членів кожної сім ї  ,особливості побуту, професійні умови, рівень санітарної культури пацієнтів, що живуть на території дільниці.

АЗПСМ №3 обслуговує 12 195 мешканців Дніпровського району, з них працюючих 8 648 чоловік , неорганізованого населення 3 547, питома вага осіб пенсійного віку за період з 2010 до 2012 року зросла з 14,5 % до 16,7% , в абсолютному вираженні на 371 чоловік більше. Учасників війни – 263 чол. Інвалідів війни – 15 чоловік. Учасників бойових дій – 37 чоловік  Ліквідаторів ЧАЕС – 81 чоловік. Одиноких громадян похилого віку – 37осіб. Обслуговуються робітниками соціальних служб – 63 чол. Первинна медико – санітарна допомога надається для жителів району обслуговування на п’яти терапевтичних дільницях. На території кожної з дільниць проживає в середньому 2 439 чоловік . В тому числі на одну штатну посаду лікаря  - 1 915 чоловік, на одну фізичну особу – 2 439 чоловік.

Медичну допомогу дорослому населенню надають 5 лікарів, серед яких всі мають атестаційну категорію в тому числі, вищу кваліфікаційна категорія – 4 лікарі,відповідність займаній посаді – 1 лікар. Пенсіонери – 3 лікарі. 

  

 

 

 

ЛІКАРІ АМБУЛАТОРІЇ

 

 

Сиваченко Юлія Вікторівна                                    Стус Ксенія Володимирівна

Закінчила Одеський медичний університет у 2012 році                                   Закінчила НМУ ім. О. О. Богомольця в 2015 р.

Загальний стаж 4 роки                                                                                    Стаж роботи 2 роки

З 2016 року працює в АЗПСМ № 3 лікарем-педіатром                                      Спеціаліст

                           

Ажипа Елена Андреевна

Образование НМУ им А.А Богомольца (2015 выпуск)

Специальность педиатрия 

Стаж 2015-2018

                   

вул. Петра Запорожця, 26
Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Дніпровського району (ТЕЛ: (044)5409621)